Lydnad


Kursverksamhet

Kunskap  Glädje  Motivation
På våra lydnadskurser ligger fokus på att bygga upp en bra relation mellan förare och hund,

så att du får en glad, motiverad, lydig hund som vill samarbeta med dig!

Du får kunskap i både teori och praktik.

Vi lägger grunden för lydnaden och ökar svårighetsgraden på resans gång.


Alla raser och åldrar är varmt välkomna!


Lydnad


Inom lydnad erbjuder vi dessa kurser:


Valpkurs

Vardagslydnad 1-3

Kontakt/Följsamhet

Fortsättningskurser

Nosarbete


Inom Nosarbete erbjuder vi dessa kurser:


Personspår

Viltspår

Uppletande

Kantarellsök

Luktdiskriminering

AktiveringInom Aktivering erbjuder vi dessa kurser:


Klicker

RallyMix Träningsklass

RallyMix Startklass

Nyttohund

Agility