RallyMix


Kursverksamhet

Kunskap  Glädje  Motivation

RALLYMIX

Den belönande hundsporten!


I rallymix ligger det positiva i centrum.

Det skall vara roligt att träna hund och det skall även hunden tycka, belöning är därför en central del i rallymix.

Genom rallymixen skall de som tränar få en varierad träning som kan vara bra till vad de än kan tänkas behöva kunna i framtiden, samt ge en grund i hur hunden lär och hur man behåller det roliga i träningen.
Lydnad


Inom lydnad erbjuder vi dessa kurser:


Valpkurs

Vardagslydnad 1-3

Kontakt/Följsamhet

Fortsättningskurser

Nosarbete


Inom Nosarbete erbjuder vi dessa kurser:


Personspår

Viltspår

Uppletande

Kantarellsök

Luktdiskriminering

AktiveringInom Aktivering erbjuder vi dessa kurser:


Agility

RallyMix Träningsklass

RallyMix Startklass

Nyttohund

Klicker