Nosarbete


Kursverksamhet

Kunskap  Glädje  MotivationNosarbete är en mycket bra aktivering då hunden får använda sin nos vilket ger hunden både mental

stimulans, bättre självförtroende och gör dig som ägare till en bra resurs för din hund.

Alla raser och åldrar är varmt välkomna!
Lydnad


Inom lydnad erbjuder vi dessa kurser:


Valpkurs

Vardagslydnad 1-3

Kontakt/Följsamhet

Fortsättningskurser

Nosarbete


Inom Nosarbete erbjuder vi dessa kurser:


Personspår

Viltspår

Uppletande

Kantarellsök

Luktdiskriminering

AktiveringInom Aktivering erbjuder vi dessa kurser:


Agility

RallyMix Träningsklass

RallyMix Startklass

Nyttohund

Klicker